top of page

白色背心胶袋

 

1袋x 1000個

尺碼

- 12" + 8" x 23"

- 10" + 6" x 18"

- 8" + 5" x 16"

- 6" + 4" x 12"

 

請與我們聯繫以獲取有關該產品的更多信息。

背心胶袋 (白)

顏色: 白色
  • 用安全優質材料製成。適用於工業,餐館和家庭使用。

  • 訂單金額超過 $500hkd,可享2-3天本地免費送貨。全球發貨,請聯繫以獲取更多信息。

bottom of page